Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 będą prowadzone w okresie od 12 lutego do 28 lutego 2018r.

Zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

W okresie od 1 marca do 20 marca 2018r. będzie prowadzona rekrutacja do klasy pierwszej na wolne miejsca dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

W okresie od 1 marca do 20 marca 2018r. będzie prowadzona rekrutacja do oddziału "0".

1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej.

2. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019.

3. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Świdnik rok szkolny  2018/2019.

4. Dokumenty rekrutacyjne:

           - oddział "0" - wniosek,  oświadczenie,  oświadczenie o rozliczeniu podatku , oświadczenie woli

           - klasa pierwsza - wniosek i oświadczenie, oświadczenie woli

5. Dokumenty naboru do klasy VII dwujęzycznej:

             - regulamin

             - załączniki

6. Organizacja klasy sportowej o profilu piłki siatkowej w roku szkolnym 2018/2019:

               - informacje ogólne

              - wniosek o przyjęcie ucznia do klasy czwartej sportowej o profilu piłki siatkowej w roku szkolnym 2018/19

              - załącznik nr 1: Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do oddziału sportowego w postaci pisemnego oświadczenia

              - załącznik nr 2: Wewnątrzszkolny regulamin klasy sportowej 2018-19 piłka siatkowa

              - załącznik nr 3: Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej 2018-19 piłka siatkowa

              - załącznik nr 4: Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka

 

7. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy

              - wniosek

 

UWAGA!

 Dokumenty dotyczące zapisu dziecka proszę drukować dwustronnie.