Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

W naszej bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki. Jest to zespół uczniów którzy dobrowolnie pomagają w pracach bibliotecznych takich jak stemplowanie, naklejanie kodów, okładanie książek, ozdabianie biblioteki, pomoc młodszym dzieciom w wyborze książek do czytania oraz w odrabianiu lekcji, promowanie konkursów itp. Praca w KPB wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie biblioteki oraz jej promocję w środowisku szkolnym.