Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

W Polsce powstały wspaniałe pieśni patriotyczne i piosenki wojskowe, które przez pokolenia zagrzewały Polaków do walki o wolną Ojczyznę. Również dziś, gdy żyjemy w wolnym kraju, pieśni patriotyczne rozgrzewają w nas miłość do Ojczyzny, są pamiątką po ludziach, którzy oddali życie za wolną Polskę. Dlatego musimy pielęgnować naszą tradycję śpiewania pieśni patriotycznych i piosenek wojskowych, gdyż są one czasem jedyną mogiłą poległych bezimiennych żołnierzy.

12 listopada uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej zorganizowanej przez MOK w Świdniku.

Wystawy organizowane w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości mają za zadanie promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu, kształtowania poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. Działania mają na celu czczenie pamięci osób, których postawa oparta była na zasadach miłości oraz przyjaźni do Ojczyzny. Zachęcamy do wykonania klasowych wystaw prac plastycznych: POLSCY PATRIOCI OCZAMI DZIECI.

 

Szkolny projekt „100 urodziny Niepodległej” – wrzesień – listopad 2018r.

W ramach obchodów stulecia niepodległości w naszej szkole powstaje szereg inicjatyw, np. wystawy okolicznościowe, konferencje, konkursy recytatorskie, literackie, plastyczne, inscenizacje, publikacje, spotkania. Wydarzenia związane z tym jubileuszem organizowane są dla całej społeczności szkolnej. To co je łączy, to wspólne wartości - szacunek do własnej kultury i języka ojczystego, budowanie wspólnoty i więzi międzypokoleniowych, przywiązanie do symboli narodowych i dziedzictwa poprzednich pokoleń.

Projekt realizowany jest na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. Działania mają poszerzać wiedzę uczniów, angażować emocje dzieci i kształtować postawy społeczne i obywatelskie u młodzieży.

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie recytatorskim Piękna i Niepodległa, który adresowany jest do wszystkich uczniów  z klas 1-8.