Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów)

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej, 21-040 Świdnik ul. Al. Armii Krajowej 3) informuje, że: