Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku. Obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018 na cykl kształcenia w ośmioletniej szkole podstawowej.

pełny tekst Programu wychowawczo-profilaktycznego