Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Dnia 24 maja 2016roku w Zespole Szkól nr 2 w Świdniku odbyła się uroczysta gala Konkursu Plastycznego „Moja Ojczyzna”. Tegoroczna edycja nawiązywała tematycznie do 1050 rocznicy Chrztu Polski. W konkursie wzięli udział uczniowie ze świdnickich przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów.

25 maja został rozstrzygnięty jubileuszowy XV Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „Barwny świat owadów” zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia H. Sienkiewicza w Świdniku we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Na konkurs wpłynęło 445 prac z 21 placówek oświatowych Powiatu Świdnickiego, w tym miasta Świdnik, wykonanych pod kierunkiem 71 nauczycieli i instruktorów.

25 maja odbył się w naszej szkole XI Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas trzecich „KALKULATOREK 2016 ”

W konkursie wzięło udział 39 uczniów z trzecich klas szkół podstawowych: SP-3 , SP-4 , SP-5 , SP-7, SP-Mełgiew , SP-Piaski , SP-Krępiec .Uczniowie rywalizowali rozwiązując 20 zadań ( dwa z nich były zadaniami otwartymi, wymagającymi samodzielnego rozwiązania, a 18 w formie testu ) w czasie 60 minut. Maksymalna liczba punktów to 50.

13 maja 2016r, w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nagrodzono laureatów konkursów kuratoryjnych. Jak czytamy na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie: "Celem gali było promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych i utalentowanych oraz podziękowanie nauczycielom i dyrektorom szkół za pracę dydaktyczną i wychowawczą z uczniami''.

17 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00 w Muszli Koncertowej MCUS odbyło się uroczyste otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego ,,1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI”, zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku. Wśród osób nagrodzonych pojawiło się aż 7 naszych uczniów!