Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Godziny Rodzaj zajęć
6.30 – 7.00 Zabawy indywidualne : zabawy konstrukcyjne z klocków lego, gry planszowe, itp.
7.00 – 7.30 Zabawy integrujące, zabawy ruchowe
7.30 – 7.50 Zabawy dowolne, przygotowania uczniów do lekcji w oparciu o kinezjologię edukacyjną Dennisona
7.50 – 8.00 Wyjście uczniów do klas na lekcje
8.00 – 11.30 Uczniowie przebywają na lekcjach
11.30 – 12.30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: (lalki, lego, klocki konstrukcyjne)
11.45 – 12.15 I wyjście na obiad
12.45 – 13.20 II wyjście na obiad
13.15 – 16.00 Zajęcia w pracowniach tematycznych:
 
 • Spotkania z książką
 • Zajęcia plastyczno - techniczne
 • Zajęcia ruchowe
 • Zajęcia adaptacyjno – integracyjne
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia komputerowe
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • Rozrywki umysłowe
 • Odrabianie lekcji
 • Konkursy, gry towarzyskie i turnieje
16.00 – 17.00 Gry i zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniem dzieci