Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 7 już są pełnoprawnymi uczniami. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 - 1 września, odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. Pan dyrektor Piotr Bogusz razem z Panią wice dyrektor Ewą Łagożną pasowali dzieci na uczniów w obecności znamienitych gości: Burmistrza Miasta Świdnik, pana Waldemara Jaksona i Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Świdniku, pana Łukasza Reszkę.

Uczniowie obiecali uczyć się pilnie, być grzecznymi, szanować dobre imię szkoły, być dobrym Polakiem. Po uroczystości uczniowie rozeszli się do sal z wychowawcami i otrzymali drobne upominki - wyprawkę pierwszoklasisty.