Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996r., poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do niej, a także innych przepisów prawa oświatowego.

pełny tekst Statutu SP 7 w Świdniku