Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Uczniowie z klasy 2a i 3a, wychowawcy oraz opiekunowie wycieczki dziękują Panu posłowi na Sejm, wiceministrowi Arturowi Soboniowi oraz radnemu Miasta Świdnik Panu Marcinowi Magierowi za zaproszenie do Sejmu oraz Ministerstwa Infrastruktury.