Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

8 listopada uczniowie większości klas z naszej szkoły obejrzeli widowisko słowno – muzyczne zorganizowane przez MOK w Świdniku we współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Leszczyniacy”.

Dzieci wysłuchały opowieści o historii Polski – pięknej i często bolesnej. Recytowały wspólnie wiersz Władysława Bełzy pt. „Kto ty jesteś? Polak mały”.

Wraz z Zespołem „Leszczyniacy” dzieci śpiewały pieśni wojskowe i patriotyczne takie jak: „Rota” czy „Legiony”. Z wielkim zainteresowaniem obejrzały film o polskiej husarii. Dowiedziały się, że była to formacja wojskowa, która przez ponad sto lat nie przegrała ani jednej bitwy! Husarzy wiedzieli, że pod karą śmierci nie mogą nikomu sprzedać swojego konia, który był niesamowicie dzielny i oczywiście bardzo drogi. Już wtedy wojowie byli świadomi, że majątku narodowego wyprzedawać nie wolno!

Niesamowite spotkanie, na zakończenie którego wspólnie, stojąc odśpiewaliśmy „Mazurek Dąbrowskiego” – nasz hymn.