Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

      Dnia 24 października 2018 odbyło się w świetlicy pasowanie na „świetliczka” - członka grupy świetlicowej. Wzięli w nim udział uczniowie z klas:  Ia, Ib, Ic oraz z oddziałów Montessori.

    Podczas imprezy integracyjnej "Chrzest świetlicowy", dzieci uczestniczyły w wielu próbach, takich jak: wytrzymałościowa, precyzyjności, uśmiechu, wygimnastykowanego języka i innych, które polegały m.in..na chodzeniu po szyszkach, zjedzeniu                   z uśmiechem plastra cytryny, powtórzenia trudnych dykcyjnie wyrazów i zdań, przedstawienia  się z podaniem swojej daty urodzenia.                                                                                   

     Wszystkie dzieci pomyślnie przeszły próby, a po złożeniu ślubowania, w którym była mowa m.in. o konieczności przestrzegania regulaminu świetlicy i konieczności pomagania innym , zostały włączone do grupy świetlicowej.

Impreza przebiegała w radosnej atmosferze, była okazją do integracji uczniów z rożnych klas oraz wspólnej zabawy.