Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Szkolny projekt „100 urodziny Niepodległej” – wrzesień – listopad 2018r.

W ramach obchodów stulecia niepodległości w naszej szkole powstaje szereg inicjatyw, np. wystawy okolicznościowe, konferencje, konkursy recytatorskie, literackie, plastyczne, inscenizacje, publikacje, spotkania. Wydarzenia związane z tym jubileuszem organizowane są dla całej społeczności szkolnej. To co je łączy, to wspólne wartości - szacunek do własnej kultury i języka ojczystego, budowanie wspólnoty i więzi międzypokoleniowych, przywiązanie do symboli narodowych i dziedzictwa poprzednich pokoleń.

Projekt realizowany jest na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. Działania mają poszerzać wiedzę uczniów, angażować emocje dzieci i kształtować postawy społeczne i obywatelskie u młodzieży.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

L.p.

Działania

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Szkolny konkurs literacki „Urodziny mojej Niepodległej”.

7.11.2018r.

Karolina Suszek

2.

Szkolny Konkurs Recytatorski „PIĘKNA I NIEPODLEGŁA”.

5.11.2018r.

Anna Wiśniewska

3.

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Im zawdzięczamy niepodległą Polskę”.

6-9.11.2018r.

Małgorzata Łągiewka

4.

Konkurs wiedzy historycznej „Warto być Polakiem”.

12.10.2018r.

Barbara Matuszewska

Katarzyna Kondracka

5.

Konkurs na prezentację multimedialną „Piękna i niepodległa”.

15-31.10.2018r.

Zbigniew Jastrzębski

Ewa Sarnowska

6.

Wystawa prac uczniów I’m proud to be Polish – 100 kartek na 100 Niepodległej.

5-9.11.2018r.

Aneta Żelazna

7.

Polscy patrioci oczami dzieci klasowe wystawy prac plastycznych kl.0-3.

5-9.10.2018r.

Ewa Kozioł

Anna Sidor

8.

„Śpiewamy dla Polski”  - przegląd pieśni patriotycznych kl. 0-7.

7.11.2018r.

Dorota Rudzińska

Teresa Ślęp

Elżbieta Kłudka

Aneta Lewicka

Ewa Nawrocka

Agnieszka Witkowska

9.

Projekt „Lata 20, lata 30” kl. 8d.

13-16.11.2018r.

Joanna Czerniak

10.

Stwórzmy postać z dawnych lat kl. 1-3.

9.11.2018r.

Teresa Ślęp

11.

Taśma chronologiczna „Ku niepodległości”.

31.10.2018r

Ewa Nawrocka

Danuta Wójcik

Anna Andrejas

12.

„Dla Niepodległej” – wspólne śpiewanie hymnu narodowego kl. 0-8

9.11.2018r. – godz.11.11. (hala)

Dorota Rudzińska

n-le wych.fiz.

n-le kl. 0-3

13.

Uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

9.11.2018r.

Monika Lorek

Karolina Suszek

Dorota Rudzińska

Ewa Kozioł

Anna Sidor

14.

Projekt dyplomu okolicznościowego, plakatu i  wykonanie.

30–31.10.2018r.

Małgorzata Łągiewka

15.

Udział w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej (MOK)

11.11.2018r.

Dorota Rudzińska

16.

Reportaż filmowy z działań w ramach projektu” 100 urodziny Niepodległej”

5-9.11.2018r.

Ewa Nawrocka

17.

Czytajmy o Niepodległej kl. 0-3

cały rok szkolny

Anna Wiśniewska, wychowawcy kl.0-3