Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Świdnik, dnia 23.05.2018 r.

                                               Ogłoszenie o wyborze oferty

 

1.     Zamawiający: Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr7 w Świdniku, ul. Aleja Armii Krajowej 3

2.      Konkurs ofert na:

                     „Dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki

           w Szkole Podstawowej nr7 w Świdniku z możliwością świadczenia usług

           gastronomicznych dla ludności”.

 

3.  Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy

     ogłoszeń w szkole w dniu 09.05.2018 r.

4.  Liczba otrzymanych ofert   -    2  /dwie /

5.  Wybrano ofertę nr2 –  Food Investment S.A.

     81-549 Gdynia , ul. Spokojna 4

6.  Cena wybranej oferty:

     - cena 1. obiadu / brutto/– 6,44 zł.

     - czynsz za najem stołówki i dzierżawę urządzeń - 9500,00 zł / miesiąc /netto/.