Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr7 w Świdniku, ul. Aleja Armii Krajowej 3 zaprasza do udziału w konkursie i do składania ofert na:

 „Dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki w Szkole Podstawowej nr7 w Świdniku z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności”.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr7 w Świdniku, ul. Aleja Armii Krajowej 3 do dnia 18.05.2018 r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2018 r. o godz.14.00 w sekretariacie szkoły. Szczegółowe wymagania dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie, który można pobrać tutaj wraz za załącznikami lub na stronie BIP szkoły.

Regulamin na Prowadzenie stołówki szkolnej w 2018r