Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

18 października 2017 roku w Lublinie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty, w uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk kościelnych, służb mundurowych, państwowych służb zespolonych i niezespolonych, środowisk akademickich i związków zawodowych, przedstawicieli świata kultury, organizacji pracodawców i związków zawodowych, a przede wszystkim - wyróżnieni odznaczeniami i nagrodami nauczyciele oraz pracownicy oświaty.
Z dumą informujemy, że w zaszczytnym gronie nauczycieli wyróżnionych najwyższą nagrodą Ministra Edukacji Narodowej znalazła się pani Monika Lorek, nauczyciel języka polskiego w naszej Szkole.