Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Lubelski Kurator Oświaty we spółpracy z LSCDN organizuje konkursy przedmiotowe między innymi dla uczniów szkół podstawowych. 

Zgodnie z Regulaminem konkursów przedmiotowych, eliminacje szkolne wszystkich konkursów rozpoczynają się o godzinie 9:00 w  szkole macierzystej.  Terminarz konkursów  podajemy poniżej.

 

Konkurs I etap Termin ogłoszenia wyników II etap Termin ogłoszenia wyników III etap Termin ogłoszenia wyników
ortograficzny  20.10.2017  24.10.2017 03.01.2018 25.01.2018 06.04.2018 20.04.2018
matematyczny  19.10.2017  23.10.2017 04.01.2018 09.04.2018
polonistyczny  23.10.2017  25.10.2017 05.01.2018 10.04.2018
języka angielskiego  17.10.2017  19.10.2017 08.01.2018 11.04.2018
historyczny  18.10.2017  20.10.2017 09.01.2018 12.04.2018

W przypadku wszystkich konkursów każdy etap ma formę pisemną. Czas trwania eliminacji szkolnych to 60 minut. Uczestnik eliminacji szkolnych, który uzyska co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia, zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu (okręgowego). W ciągu dwóch  dni (roboczych) od przeprowadzenia eliminacji szkolnych komisje konkursowe opublikują wyniki na szkolnej stronie internetowej.

Osoby zainteresowane konkursami przedmiotowymi prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Regulaminem konkursów przedmiotowych oraz Terminarzem, które dostępne są na stronie LSCDN