Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Niżej wymienione sukcesy przyczyniły się do osiągnięcia IV miejsca w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół w kategorii „Igrzyska” (Szkoły Podstawowe) za rok szkolny 2015/2016.

1 SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - drużyny dziewcząt
I miejsce – zawody powiatowe
IV miejsce – zawody rejonowe
2 SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - drużyna chłopców
I miejsce – zawody powiatowe
I miejsce – zawody rejonowe
XI miejsce – mistrzostwa województwa
3 INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE (Adamów)
Klasyfikacja łączna:
dziewczęta – XII miejsce,
chłopcy – XI miejsce w województwie,
Najlepszy wynik indywidualny: Jakub Flasiński – X miejsce.
4 PŁYWANIE - sztafety 8 x 25 metrów stylem dowolnym
I miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt
I miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców
I miejsce – zawody rejonowe - drużyna dziewcząt
I miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców
IV miejsce – zawody wojewódzkie - drużyna chłopców
VII miejsce – zawody wojewódzkie - drużyna dziewcząt
5 BADMINTON DRUŻYNOWY
II miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt
III miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców
V miejsce - zawody rejonowe - drużyny dziewcząt
V miejsce - zawody rejonowe - drużyny chłopców
6 TENIS STOŁOWY INDYWIDUALNIE
Czołowe lokaty uczniów w zawodach powiatowych.
Udział w zawodach rejonowych.
7 SZACHY DRUŻYNOWE
II miejsce – zawody powiatowe
8 XIII ULICZNE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI
Czołowe lokaty uczniów i uczennic
9 TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWO
I miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt kl.4
I miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt kl.5-6
I miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców kl.4
I miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców kl.5-6
IV miejsce – zawody rejonowe - drużyna dziewcząt kl.4
VI miejsce – zawody rejonowe - drużyna dziewcząt kl.5-6
V-VI miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców kl.4
VII miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców kl.5-6
10 MINI PIŁKA KOSZYKOWA
I miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt
III miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców
II miejsce – zawody rejonowe - drużyna dziewcząt
11 MINI PIŁKA RĘCZNA
II miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców
III miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt
V miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców
12 MINI PIŁKA SIATKOWA
I miejsca – zawody powiatowe drużyna „4” dziewcząt
I miejsca – zawody powiatowe drużyna „3” dziewcząt
II miejsca – zawody powiatowe drużyna „3” chłopców
III miejsce – zawody powiatowe drużyna „4” chłopców
III miejsca – zawody rejonowe drużyny „4” dziewcząt
II miejsca – zawody rejonowe drużyny „3” chłopców
I miejsca – zawody rejonowe drużyny „3” dziewcząt
I miejsce – drużyna „3” dziewcząt zawody wojewódzkie
13 MINI PIŁKA NOŻNA
III miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt
IV miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców
14 CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY
I miejsce – zawody powiatowe - zespół dziewcząt
I miejsce – zawody powiatowe - zespół chłopców
II miejsce – zawody rejonowe - zespół dziewcząt
I miejsce – zawody rejonowe - zespół chłopców
V miejsce – zawody wojewódzkie - zespół dziewcząt
IX miejsce – zawody wojewódzkie - zespół chłopców
15 SZTAFETY LEKKOATLETYCZNE
Czołowe lokaty w zawodach powiatowych sztafet 4 x 100m. i sztafecie szwedzkiej (dziewcząt i chłopców)
Zawody wojewódzkie zostały odwołane
16 XXII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINISIATKÓWKI CHŁOPCÓW „KINDER + SPORT”
I miejsce eliminacje powiatowe
I miejsce eliminacje rejonowe
I miejsce eliminacje
Udział w finale ogólnopolskim 07 - 10.07.2016 r. Częstochowa.
 

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W ŚWIDNIKU PRACUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

1. Piotr Bogusz – dyrektor szkoły
2. Edyta Baranowska
3. Anna Kowalska
4. Renata Łapa
5. Anna Zarańska
6. Waldemar Wasil
7. Dariusz Kuźma
8. Ireneusz Keller