Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Niżej wymienione sukcesy przyczyniły się do osiągnięcia I miejsca w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół w kategorii „Igrzyska” (Szkoły Podstawowe) za rok szkolny 2014/2015.

1 SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - drużyny dziewcząt
I miejsce – zawody powiatowe
I miejsce – zawody rejonowe
III miejsce – mistrzostwa województwa drużyna dziewcząt
2 SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - drużyna chłopców
I miejsce – zawody powiatowe
II miejsce – zawody rejonowe
XI miejsce – mistrzostwa województwa
3 INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE (Adamów)
Klasyfikacja łączna:
dziewczęta – IX miejsce
chłopcy – VI miejsce w województwie
4 PŁYWANIE - sztafety 8 x 25 metrów stylem dowolnym
II miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt
II miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców
II miejsce – zawody rejonowe - drużyna dziewcząt
III miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców
DNS – zawody wojewódzkie - drużyna dziewcząt
Najlepszy wyniki indywidualnie: dz – 13 pkt. chł – 4 pkt.
Edyta Wawszczak XI miejsce - dowolny
Muzyka Martyna XIII miejsce - klasyk
Rafał Potaczała XIV miejsce - grzbiet
Aleksandra Tracichleb XV miejsce - grzbiet
5 BADMINTON DRUŻYNOWY
I miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt
II miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców
II miejsce - zawody rejonowe - drużyny dziewcząt
V miejsce - zawody rejonowe - drużyny chłopców
V miejsce - zawody wojewódzkie - drużyny dziewcząt
6 TENIS STOŁOWY INDYWIDUALNIE
Czołowe lokaty uczniów w zawodach powiatowych
Udział w zawodach rejonowych
7 SZACHY DRUŻYNOWE
II miejsce – zawody powiatowe
8 XII ULICZNE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI
Czołowe lokaty uczniów i uczennic
9 TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWO
I miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt kl.4
II miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt kl.5-6
I miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców kl.4
I miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców kl.5-6
III miejsce – zawody rejonowe - drużyna dziewcząt kl.4
III miejsce – zawody rejonowe - drużyna dziewcząt kl.5-6
V miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców kl.4
V miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców kl.5-6
10 MINI PIŁKA KOSZYKOWA
I miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt
I miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców
V miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców
I miejsce – zawody rejonowe - drużyna dziewcząt
V miejsce – zawody wojewódzkie - drużyna dziewcząt
11 MINI PIŁKA RĘCZNA
I miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców
III miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt
I miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców
V miejsce – zawody wojewódzkie - drużyna chłopców
12 MINI PIŁKA SIATKOWA
I miejsca – zawody powiatowe drużyna „4” dziewcząt
II miejsca – zawody powiatowe drużyna „3” dziewcząt
III miejsca – zawody powiatowe drużyna „3” chłopców
I miejsce – zawody powiatowe drużyna „4” chłopców
I miejsca – zawody rejonowe drużyny „4” dziewcząt
II miejsca – zawody rejonowe drużyny „3”
I miejsce – zawody rejonowe drużyna „4” chłopców
I miejsce – drużyna „4” chłopców (mistrzostwo województwa)
II miejsce – drużyna „4” dziewcząt (vicemistrzostwo województwa)
13 MINI PIŁKA NOŻNA
IV miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt
VI miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców
14 CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY
I miejsce – zawody powiatowe - zespół dziewcząt
II miejsce – zawody powiatowe - zespół chłopców
I miejsce – zawody rejonowe - zespół dziewcząt
II miejsce – zawody rejonowe - zespół chłopców
III miejsce – zawody wojewódzkie - zespół dziewcząt
X miejsce – zawody wojewódzkie - zespół chłopców
15 SZTAFETY LEKKOATLETYCZNE
IV miejsce – zawody wojewódzkie - zespół dziewcząt - szwedzka
VI miejsce – zawody wojewódzkie - zespół chłopców - szwedzka
VII miejsce – zawody wojewódzkie - zespół dziewcząt - 4x100m
16 PIŁKARSKI TURNIEJ POD NAZWĄ „Z PODWÓRKA NA STADION” O PUCHAR TYMBARKU dla chłopców
III miejsce w finale wojewódzkim (kategoria U-8)
IV miejsce w finale wojewódzkim (kategoria U-10)
 

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W ŚWIDNIKU PRACUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:


1. Piotr Bogusz – dyrektor szkoły
2. Edyta Baranowska
3. Anna Kowalska
4. Renata Łapa
5. Anna Zarańska
6. Waldemar Wasil
7. Dariusz Kuźma
8. Ireneusz Keller