Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017
2 Zebrania wychowawców z rodzicami 7 września – klasy 0 - 1
12 września – klasy 2 - 3
13 września – klasy 4 - 7
3 Dzień otwartej szkoły 14 listopada – klasy 0 - 3
15 listopada – klasy 4 - 7
4 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
5 Zabawy choinkowe 9 stycznia klasy 0 - 3
11 stycznia klasy 4 - 6
6 Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
7 Rada klasyfikacyjna
Rada plenarna
18 stycznia 2018 r.
22 stycznia 2018 r.
8 Zebrania wychowawców z rodzicami 24 stycznia klasy 0 - 3
25 stycznia klasy 4 - 7
9 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
10 Dzień otwartej szkoły 10 kwietnia – klasy 0 - 3
11 kwietnia – klasy 4 - 7
11 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

30 kwietnia 2018 r.

2 oraz 4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018r.

12 Zebrania wychowawców z rodzicami 22 maja klasy 0 - 3
23 maja klasy 4 - 7
13 Rada klasyfikacyjna
Rada plenarna
14 czerwca 2017 r.
20 czerwca 2017 r.
14 Zakończenie roku w klasach 0 - 6 22 czerwca 2018 r.
15 Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego,  dni: 30 kwietnia oraz 4 maja 2018 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Dni te zostały ustalone jako dni wolne po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz  Samorządu Uczniowskiego i wpisane do Kalendarza Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku we wrześniu 2017 roku, a informację opublikowano na stronie internetowej szkoły.