Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas 4-8 na rok szkolny 2018/19  do pobrania tutaj.

Drodzy Rodzice!

Zgodnie ustawą z dnia z dnia 27października 2017r.o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203), dotacja celowa jest obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,

przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości 75 zł na ucznia –w przypadku klas I-III;

2) materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 50 zł na ucznia –w przypadku klas I–III;

3) podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości:

a) 140 zł na ucznia –w przypadku klasy IV,

b) 180zł na ucznia –w przypadku klasy V iVI,

c) 250zł na ucznia –w przypadku klasy VII iVIII;

4) materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 25 zł na ucznia –w przypadku klas IV–VIII.

 W Szkole Podstawowej nr 7  wykorzystano pełną kwotę dotacji. Nie ma możliwości zakupu ćwiczeń za dotację przeznaczoną na podręczniki i odwrotnie. Szkoła nie wymaga od Rodziców kupna dodatkowych ćwiczeń.

Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klasy 0-3 na rok szkolny 2018/19 do pobrania tutaj