Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21

W okresie od 3 lutego do 17 lutego 2020 roku przyjmowane są zgłoszenia dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/21. Zgłoszenia dotyczą dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku.

Do klasy I przyjmowane są dzieci 7-letnie (które w roku kalendarzowym 2020 kończą 7 lat).

Rodzice mogą podjąć decyzję o zapisaniu dziecka 6-letniego do klasy I, jeżeli:

1)      w roku poprzedzającym przyjęcie do szkoły ukończyło ono roczne przygotowanie przedszkolne; w takiej sytuacji należy przedstawić w szkole odpowiedni dokument z przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

2)      posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; opinię można uzyskać w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pod którą podlega przedszkole dziecka.

Dokumenty związane ze zgłoszeniem dziecka do klasy I można pobrać:

1)       w sekretariacie szkoły, który jest czynny w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałki do godz. 16.00),

2)      na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.sp7.swidnik.pl w zakładce „Zapisy do szkoły”. Dokument należy drukować dwustronnie.

Po 17 lutego2020 r. na wolne miejsca zostanie ogłoszona rekrutacja dla dzieci, które zamieszkują poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku.

Rodzice mają prawo złożyć również wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego swojego dziecka. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego należy złożyć nie później niż do 31 sierpnia, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Opinię o potrzebie odroczenia obowiązku wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Opinię należy załączyć do wniosku. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego dziecko kontynuuje naukę w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego.

Formularz zgłoszenia do pobrania tutaj, proszę drukować dwustronnie.