Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

W związku z trwającym naborem do klasy dwujęzycznej, wszystkie zdecydowane osoby, które przystąpiły do testu predyspozycji językowych są proszone o złożenie pisemnego oświadczenia woli przyjęcia do oddziału dwujęzycznego w sekretariacie szkoły do 17.06.2019r.

Potwierdzenie

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
- zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
- informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego poza granicami kraju lub w formie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu są obowiązani do:
- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
- informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego poza granicami kraju;
- zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego.

Zapraszamy uczniów klas VI naszej szkoły do nowopowstającej klasy VII o profilu dwujęzycznym (od roku szkolnego 2019/2020)

Jeśli osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce, chcesz swobodnie porozumiewać się w języku angielskim, interesują Cię inne kultury i tradycje, lubisz spotykać się z ludźmi, podróżować, czytać literaturę piękną i fachową z różnych dziedzin, a Twoją mocną stroną jest działanie w zespole, systematyczność i kreatywność, ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

Szkoła zapewnia zwiększony wymiar godzin języka angielskiego (5 godzin tygodniowo), rozszerzony program nauczania, oraz elementy języka angielskiego na innych przedmiotach (fizyce, geografii i wiedzy o społeczeństwie).

Deklaracje przystąpienia do klasy dwujęzycznej wraz z regulaminem naboru oraz wymaganiami do testu predyspozycji językowych będą dostępne od 1 marca 2019r. w Sekretariacie oraz na stronie internetowej Szkoły.
Termin złożenia wypełnionej deklaracji w Sekretariacie upływa 11 marca 2019 roku.

Termin testu predyspozycji językowych – 14.03.2019 r.
Termin uzupełniający – 28.03.2019 r. ( dla osób, które z przyczyn losowych nie wzięły udziału w teście w terminie podstawowym).

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku ogłasza nabór do klasy czwartej sportowej o profilu piłki siatkowej. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas III do złożenia wniosku o przyjęcie do w/w klasy. 

Dokumenty:

              - informacje ogólne

              - Wniosek-o-przyjcie-ucznia-do-klasy-czwartej-sportowej-o-profilu-piki-siatkowej-w-roku-szkolnym-2019-20.pdf

              - zacznik-nr-1---Potwierdzenie-woli-przyjcia-kandydata-do-oddziau-sportowego-w-postaci-pisemnego-owiadczenia.pdf

            - zacznik-nr-2---wewntrzszkolny-regulamin-klasy-sportowej-2019-20-pika-siatkowa.pdf

              - zacznik-nr-3---harmonogram-rekrutacji-do-klasy-sportowej-2019-20-pika-siatkowa.pdf

              - zacznik-nr-4---owiadczenie-rodzica-o-stanie-zdrowia-dziecka.pdf

Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku ogłasza rekrutację na wolne miejsca w oddziałach tradycyjnych i oddziałach Montessori do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/20. Rekrutacji podlegają kandydaci zamieszkujący poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 7. Rekrutacja trwa w okresie od 25 lutego do 12 marca 2019r.