Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej na rok szkolny 2020/2021 został zaplanowany na wtorek 02.06.2020 na godz. 14.00. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczniów, test odbędzie się drogą online przy użyciu platformy Google Classroom. Zainteresowani uczniowie i ich rodzice otrzymają szczegółowe informacje na temat logowania i organizacji sprawdzianu przez dziennik elektroniczny.

Zgodnie z § 11a rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późniejszymi zmianami) zamieszczamy listę kandydatów zakwalifikowanych oraz listę kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21.

Zgodnie z § 11a rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późniejszymi zmianami) zamieszczamy listę kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 oraz listę kandydatów, którzy nie zostali przyjęci.

Uwaga! W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji w zaplanowanym terminie, będzie ona prowadzona w późniejszym okresie - w miarę możliwości zgodnie z zaplanowanym w harmonogramie terminie dodatkowym. Informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na bieżąco na stronie szkoły.

 

Rekrutacja do klasy siódmej oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim na rok szkolny 2020-2021