Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Świdnik, dnia 23.05.2018 r.

                                               Ogłoszenie o wyborze oferty

 

1.     Zamawiający: Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr7 w Świdniku, ul. Aleja Armii Krajowej 3

2.      Konkurs ofert na:

                     „Dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki

           w Szkole Podstawowej nr7 w Świdniku z możliwością świadczenia usług

           gastronomicznych dla ludności”.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr7 w Świdniku, ul. Aleja Armii Krajowej 3 zaprasza do udziału w konkursie i do składania ofert na:

 „Dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki w Szkole Podstawowej nr7 w Świdniku z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności”.