Harmonogram i zasady realizacji jednej obowiązkowej godziny

wychowania fizycznego w roku szkolnym 2016/2017

ZAJĘCIA SPRAWNOŚCIOWO-ZDROWOTNE

Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku

 

Zasady realizacji

jednej obowiązkowej godziny wychowania fizycznego

w roku szkolnym 2016/2017

Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku

 

1. Jedna obowiązkowa godzina zajęć wychowania fizycznego jest realizowana w formie zajęć sprawnościowo-zdrowotnych.

2. Zajęcia są realizowane w blokach 4 godzinnych w każdy piątek od godziny 12, 30 do 15,30.

3. Realizacja odbywa się na poziomach poszczególnych klas 6, 5 i 4.

4. Zajęcia odbywają się w formie rozgrywek sportowych o Mistrzostwo Szkoły w wybranych dyscyplinach sportu objętych programem nauczania wg ustalonych harmonogramów.

5. Dyscypliny ustala się na podstawie największej liczby głosów w wypełnionych  przez uczniów ankietach. Ankieta – załącznik nr 1.

6. Zawody wyłaniają reprezentację szkoły do zawodów międzyszkolnych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

7. Prowadzona jest punktacja w ramach konkursu na Najbardziej Usportowioną  Klasę Szkoły. Regulamin konkursu – załącznik nr 2.

8. Wyróżniający się uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy lub okolicznościowe statuetki.

9. Ze wszystkich uczestników zawodów losuję się osoby, które otrzymują nagrody rzeczowe fundowane przez Radę Rodziców.

10. Dodatkowe zajęcia sportowe mają również uczniowie klas 3, 2 i 1 oraz uczniowie objęci opieką świetlicową.

Załącznik nr 1.

Ankieta wyboru realizacji jednej obowiązkowej godziny wychowania fizycznego KLASA ….. .

Dyscyplina

Imię nazwisko

Gry zespołowe

Marszobiegi terenowe

Gimnastyka

Gimnastyka korekcyjna

Unihokej

Lekko-

atletyka

Baseball

Gry rekreacyjne

Tenis stołowy

Piłki Rzucane

Dwa Ognie

Mini-

koszykówka

Mini Piłka Ręczna

Mini Piłka Nożna

Mini-

siatkówka

Ringo

Badminton (Kometka)

1

2

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJBARDZIEJ USPORTOWIONĄ KLASĘ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W ŚWIDNIKU

ROK SZKOLNY 2016/2017

1. Konkurs przeznaczony jest dla klas od 4 do 6.

2. Punktacja prowadzona będzie oddzielnie dla klas 4 – 5 – 6.

3. Za zwycięstwo w I semestrze klasy otrzymują puchary przechodnie, drugie zwycięstwo uprawnia do otrzymania pucharu na własność.

4.Dodatkowo przewidziano atrakcyjne nagrody za zajęcie czołowych miejsc w cyklu całorocznym. Ponadto przyznawane są nagrody w formie dyplomów, statuetek lub medali dla wyróżniających się uczestników poszczególnych zawodów. Każdorazowo odbywa się również losowanie nagrody rzeczowej z pośród wszystkich uczestników zajęć.

5.Punktacja konkursu: - zawody sportowe rangi Mistrzostw Szkoły, które odbywać się będą w piątki w ramach realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego w dyscyplinach takich jak; piłka nożna, piłka koszykowa, piłka ręczna, unihokej, baseball, dwa ognie, itp. Punktowane będą odpowiednio:

I miejsce – 200 punktów, II miejsce – 160 punktów, III miejsce – 120 punktów

IV miejsce – 80 punktów, V miejsce – 40 punktów.

6.Udział w zawodach międzyszkolnych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy – 5 punktów za każdego ucznia + premia za zajęcie wysokich miejsc.

7.Do punktów zdobytych w zawodach sportowych dodaje się wynik średniej ocen klasy za I semestr roku szkolnego pomnożony przez 100. (Np. klasa, która uzyska średnią 4,2 otrzyma 4,2 x 100 = 420 pkt.)

8.Zastrzega się możliwość odjęcia punktów klasie, w której będą występowały kłopoty wychowawcze / np. notoryczne złe zachowania uczniów, spóźnienia, itp./ Decyzję o ukaraniu klasy podejmować będzie Rada Pedagogiczna na wniosek nauczycieli uczących w danej klasie. Maksymalnie 100 punktów jednorazowo.

9.Klasy sportowe 6d, 5a i 4d w rywalizacji w grach zespołowych mogą być klasyfikowane poza konkurencja natomiast mogą otrzymywać punkty za udział w zawodach siatkarskich i pływackich.

10.Przewidziano na zakończenie cyklu konkursu rundę „play off” w wybranych dyscyplinach, dla klas z największą ilością punktów.

11. Klasie, której uczniowie (bez zwolnienia) nie będą uczestniczyć w zawodach zostaną odjęte bramki, kosze lub punkty w zależności od dyscypliny rozgrywek.

12. Istnieje możliwość przyznawania uczniom nagrody „fair play” za szczególnie wyróżniające się zachowanie pod względem przestrzegania zasad czystej sportowej rywalizacji.