Wyniki konkursu „Klasa zaprzyjaźniona”

W marcu Mały Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs plastyczny pt. „KLASA ZAPRZYJAŹNIONA” dla uczniów klas 0 – III, którego celem było między innymi: zwrócenie uwagi dzieciom na potrzebę przyjaźni, budowania zaufania, lojalności, wspólnoty.

W konkursie „KLASA ZAPRZYJAŹNIONA” wzięło udział wszystkie 17 klas edukacji wczesnoszkolnej. Były to prace, które zostały wyeksponowane na szkolnych korytarzach i wewnątrz klas.

Nagrody rzeczowe miała otrzymać klasa, której uczniowie okażą sobie najwięcej pozytywnych emocji!

Jury w składzie: pani wicedyrektor Grażyna Kwiecińska, pani pedagog Jolanta Gosek, miało trudny wybór. Wszystkie prace spełniały warunki regulaminu i prezentowały wysoki poziom. Ostatecznie po naradzie jury, zdecydowało o przyznaniu nagród wszystkim klasom!

W kwietniu każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom i materiały plastyczne do dalszych wspólnych działań plastycznych. Wszyscy uczniowie otrzymali również słodki upominek :)

Wszystkim serdecznie gratulujemy :)

Dziękujemy za zaangażowanie nauczycielom i ich uczniom.

001 klasa zaprz

 

002 klasa zaprz
003 klasa zaprz
004 klasa zaprz
005 klasa zaprz
006 klasa zaprz
007 klasa zaprz
008 klasa zaprz
009 klasa zaprz