Akademia Młodego Naukowca – trwa …

Jak każdego miesiąca nasi najmłodsi i najstarsi uczniowie uczestniczą w warsztatach naukowych.

W styczniu odbył się warsztat przyrodniczy pt. „Zadziwiająca różnorodność świata zwierząt”.

W lutym „Historia elektryczności”, warsztaty fizyczne.
Przed nami:

w marcu – „Kosmos w Planetarium”. [EN]