Pamiętamy...

29 października 2016 r. uczniowie z klasy IIIa pod opieką p. Teresy Ślęp odwiedzili cmentarz komunalny w Świdniku, gdzie znajduje się pomnik Polskiego Państwa Podziemnego.

Uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem, zapalili znicze i pomodlili się za poległych żołnierzy. Odwiedzili również mogiłę zbiorową żołnierzy z I i II wojny światowej, a także groby lotników, którzy zginęli w Świdniku we wrześniu 1939 r. W tym szczególnym dniu wspominamy przede wszystkim tych, którzy walczyli o wolną Polskę.