Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Edyta Baranowska - nauczyciel wychowania fizycznego

 

Do zadań Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia należą:

• Zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w Szkole;
• Mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia w Szkole;
• Propagowanie praw ucznia w Szkole;
• Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.