SZACHY  W  NASZEJ   „7”SP 7 Świdnik od II semestru br. szkolnego przystąpiła do ogólnopolskiego projektu

„Edukacja przez Szachy w Szkole”

(więcej informacji o programie na http://www.szachywszkole.pl/)

Zajęciami objęto dwie klasy pierwsze. Lekcje w IA odbywają się w poniedziałki od 12,45 do 13,30 a w klasie IB w środy również od 12,45 do 13,30. Prowadzącym zajęcia jest : Ireneusz Keller n-l w-f SP 7 Świdnik posiadający odpowiedni certyfikat szkolenia Polskiego Związku Szachowego. Uczniowie otrzymali już pierwszą część podręcznika autorstwa Magdaleny Zielińskiej „Gramy w szachy”. Szkoła oczekuje na zagwarantowany przez organizatorów projektu sprzęt szachowy który obejmuje: 15 kompletów  bierek + 15 szachownic + szachownica demonstracyjna. W czerwcu odbędzie się turniej szachowy dla wszystkich uczestników zajęć i chętnych uczniów naszej szkoły.


Niekwestionowane walory gry w szachy:

1. rozwijają zdolności matematyczne,

2. rozwijają myślenie logiczne,

3. umiejętność podejmowania decyzji,

4. umiejętność rozwiązywania problemów,

5. rozwijają komunikację,

6. kreują intelekt,

7. wyrabiają zmysł obserwacji,

8. rozwijają pamięć,

9. uczą systematyczności, pilności,

10. uczą szacunku i poszanowania rywala,

11. dają pewność siebie,

12. uczą odpowiedzialności,

13. rozwijają kreatywność i wyobraźnię,

14. rozwijają koncentrację i skupienie,

15. uczą dyscypliny,

16. uczą uczciwego współzawodnictwa,

17. wyrabiają umiejętność osiągania wyznaczonych celów,

18. rozwijają umiejętność nauki na własnych błędach,

19. uczą myślenia strategicznego,

20. uczą determinacji,

21. uczą cierpliwości,

22. uczą zaangażowania,

23. uczą konsekwencji,

24. dodają odwagi,

25. uczą planowania (strategicznego),

26. uczą prawidłowego oceniania sytuacji,

27. uczą radzić sobie z niepowodzeniami,

28. rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem.