Spotkanie z twórczynią ludową w świetlicy

Dnia 30.03.2017r. w świetlicy kl. I-II i Montessori odbyło się spotkanie z twórczynią ludową p. Anną Słabczyńską pasjonująca się wycinankarstwem.

Pani Anna przybliżyła świetliczkom świat wycinankarstwa poprzez ciekawe opowieści
i prezentację efektów swojej twórczości artystycznej. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały bogactwo barwnych wycinanek. Zafascynowane ich pięknem i różnorodnością ochoczo przystąpiły do pracy pod czujnym okiem twórczyni ludowej. Tworzenie wycinanki „ Zajączek wielkanocny” dało dzieciom wiele satysfakcji i radości z zaskakująco pięknych efektów działania oraz umożliwiło wiarę we własne możliwości. Zachęciło także do dalszego tworzenia wycinanek podczas zajęć w świetlicy.

 Być może uda się więc ocalić od zapomnienia sztukę ludową jaką jest wycinankarstwo.