Świetlicowy chrzest

 

Dnia 13 października 2016 roku odbył się chrzest świetlicowy. Dzieci brały udział w pięciu konkurencjach. Pierwsza dotyczyła podania przez dziecko imienia, nazwiska oraz daty urodzenia były zadania na wytrzymałość, próba precyzyjności, próba wygimnastykowanego języka. Po wszystkich konkurencjach odbyła  się uroczysta przysięga pierwszoklasisty. Dzieci otrzymały medale oraz cukierki.