Progresja wyników sportowych uczniów


Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku


w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół


w kategorii  „Igrzyska” (Szkoły Podstawowe)


w latach 2004 – 2013;

 

Rok szkolny 2004/2005 - III miejsce


Rok szkolny 2005/2006 - II miejsce

( do pierwszego miejsca zabrakło 1 punktu )


Rok szkolny 2006/2007 - I miejsce

( przewaga punktowa nad drugą szkołą w klasyfikacji blisko 200 punktów )


Rok szkolny 2007/2008 - I miejsce


Rok szkolny 2008/2009 - III miejsce


Rok szkolny 2009/2010 - II miejsce


Rok szkolny 2010/2011 - I miejsce


Rok szkolny 2011/2012 - VI miejsce


Rok szkolny 2012/2013 - I miejsce

( przewaga punktowa nad drugą szkołą w klasyfikacji blisko 100 punktów )