Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Działając zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zwane dalej RODO) informuje się, że: