Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.

Arystoteles


Od września 2012 w klasie 6c realizowany jest projekt Leader100.

Leader100 to program rozwoju kompetencji i nawyków wśród dzieci i młodzieży, obejmujący 25 solidnie przygotowanych kompetencji znacząco wpływających na trzy wymiary życia człowieka: relacje z otoczeniem zewnętrznym, życie z innymi, pracę nad samym sobą.Program obejmuje różne sfery życia młodych ludzi (szkoła, dom, czas wolny) i przygotowuje do lepszego wkraczania w dorosłość.

Integralną częścią Programu jest zaangażowanie rodziców, którzy odnoszą wiele korzyści z Leader100.

W programie Leader100 najcenniejsze jest indywidualne podejście do każdego uczestnika. Pomaga w tym coaching prowadzony przez wychowawców.  Coaching jest interaktywnym procesem, który wspiera uczestników w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów swojego działania.

Program wspiera aktywną postawę uczestników wobec samych siebie i wobec otoczenia.

'Facta, non verba' - czyny, nie słowa

Program Leader100 dzieli się na 4 poziomy, każdy z nich trwa 2 lata:

Preleader: 5-6 klasa podstawówki

Juniorleader: 1-2 gimnazjum

Seniorleader: 3 gimn, 1 liceum

Collegeleader: 2-3 liceum

Na każdym poziomie, co miesiąc, rozwijana jest kolejna kompetencja poprzez rozwój konkretnego nawyku. Zawsze uczestnicy rozwijają kompetencję Nauka, która stanowi fundament dla wszystkich pozostałych.

http://www.leader100.pl/