Projekt unijny Comenius "Smaki Europy" koordynowany przez naszą szkołę w latach 2010-12.

"Smaki Europy" to projekt, który miał na celu podniesienie wśród uczniów, rodziców, kadry nauczycielskiej oraz samorządu lokalnego świadomości na temat własnego dziedzictwa kulturowego oraz wiedzy i zrozumienia dla innych kultur i stylów życia.


 

W ramach partnerstwa próbowaliśmy ukazać różne aspekty ("smaki") kultury europejskiej, aby lepiej zrozumieć ideę Unii Europejskiej jako wspólnoty wielu kultur i nacji. Projekt miał charakter międzyprzedmiotowy, ze szczególnym naciskiem na rozwój językowy i literacki, zastosowanie nowoczesnej technologii IT, oraz promowanie własnej kreatywności i niezależności uczniów. Na każdym etapie pracy uczniowie zaangażowani byli
w planowanie, realizację i ewaluację projektu. W fazie badawczej, zbierali informacje na temat tradycyjnych potraw, lokalnego rzemiosła, muzyki i tańca, dnia codziennego (np. gier podwórkowych) oraz zwyczajów związanych z obchodzeniem świąt, oraz podań i legend. Rezultatem było powstanie międzynarodowej książki kucharskiej, albumu dekoracji świątecznych wykonanych według tradycyjnego rzemiosła, kolekcji piosenek i tańców lokalnych
w wykonaniu uczniów szkól partnerskich, autorskich ilustrowanych albumów legend. Na etapie prezentacji skupiliśmy się na wymianie rezultatów i doświadczeń między szkołami - przygotowaniu dań z książki kucharskiej, warsztatów dekoracji świątecznych, przygotowaniu przewodnika multimedialnego o tradycyjnych grach podwórkowych, oraz zaprezentowaniu partnerom przedstawienia opartego na wybranej legendzie lokalnej. Dodatkowo uczniowie przygotowali osobisty wideodziennik prezentujący ich dzień codzienny oraz jak spędzają dni świąteczne i szczególne dla nich w rodzinach i w szkole. Wszystkie zadania przeplatane były prezentacją informacji o krajach partnerskich, ich historii, kulturze, topografii i języku.

 

 

http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2010-1-PL1-COM06-11385