Projekt  Socrates-Comenius

 

W roku szkolnym 2006/07 w naszej szkole był realizowany projekt współpracy zagranicznej 
w ramach programu Socrates Comenius. Współpracowaliśmy z dwiema szkołami podstawowymi: w mieście Altamura we Włoszech oraz  w Istambule w Turcji. Jednocześnie pełniliśmy rolę koordynatora projektu. Koordynatorem projektu w naszej szkole była pani Monika Choroszyńska.

 

W prace nad projektem zaangażowanych było około 100 uczniów naszej szkoły. Działania uczniów koordynowało
8 nauczycieli. Grupa uczniów z klas czwartych przygotowała spektakl w języku angielskim pt. „The Cracow Dragon” na podstawie legendy o smoku wawelskim. Dwie grupy uczniów  z klas czwartych i piątych uczestniczyły w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Jedna grupa czytała i omawiała legendy polskie oraz tłumaczyła je na język angielski. Druga grupa pracowała nad bajkami  w języku angielskim – dzieci czytały i słuchały tekstów bajek w języku angielskim, wykonywały ćwiczenia językowe oraz pracowały nad słowniczkiem bajkowym. Wszystkie grupy wykonywały prace plastyczne na podstawie poznanych temat legend, bajek i baśni.

W trakcie trwania projektu uczniowie brali udział w różnorodnych imprezach. W marcu 2007 roku w naszej szkole miał miejsce „Europejski Dzień Wiosny”, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie. Każda z klas, w ciągu kilku miesięcy poprzedzających Dzień Wiosny, przygotowała informacje na temat wybranego państwa europejskiego, np. położenie geograficzne kraju, flaga, stolica, historia, tradycje, znane postacie itp. W dniu 21 marca każda klasa zaprezentowała wybrany kraj przed innymi klasami. W międzyczasie odbyły się dodatkowe imprezy, np. konkurs językowy, konkurs przyrodniczy i rozgrywki sportowe, w których uczestniczyły „międzynarodowe” drużyny. Niektórzy uczniowie do dziś wspominają ten dzień.

Innym wydarzeniem był „Turniej baśni i bajek europejskich”. Trzy drużyny z klas trzecich i piątych odpowiadały na pytania związane z treścią bajek i baśni z różnych krajów europejskich, przedstawiały scenki z bajek w języku angielskim oraz pochwaliły się swoją wiedzą na temat Unii Europejskiej i krajów kontynentu europejskiego.

Kolejną atrakcją była wycieczka uczniów klas czwartych do Muzeum Zamku Lubelskiego, w trakcie której dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych i miały okazję poznać lubelskie legendy.

W kwietniu 2007 roku 4-osobowa grupa nauczycieli naszej szkoły odwiedziła Szkołę Podstawową Roncalli w Altamurze we Włoszech. W spotkaniu wzięli także udział partnerzy z Turcji. Spotkania z nauczycielami i uczniami oraz Burmistrzem miasta Altamura, zwiedzanie muzeów stanowiły okazję do poznania współczesnego życia mieszkańców oraz historii regionu Bari, w tym piękna zabytkowej Altamury. W trakcie wizyty nauczyciele realizujący projekt mieli okazję omówić postępy w pracach nad projektem, podzielić się doświadczeniami i nowymi pomysłami oraz zaplanować kolejne lata współpracy. Otwartość, gościnność, wyjątkowo ciepłe i życzliwe przyjęcie pozwoliło na nawiązanie bliskich relacji włosko – turecko – polskich.

Kolejnym ważnym wydarzeniem była wizyta partnerów włoskich i tureckich w Świdniku. Gościliśmy 3-osobową delegację z Turcji oraz 5-osobową delegację z Włoch. Celem tego spotkania było podsumowanie rocznej współpracy oraz prezentacja efektów pracy nad projektem. Nasi uczniowie zaprezentowali m.in. dwa przedstawienia teatralne – w języku angielskim oraz polskim oparte na legendach i baśniach polskich. Partnerzy włoscy i tureccy przedstawili prezentacje multimedialne związane z ich krajem oraz zaprezentowali wytwory pracy swoich uczniów. Spotkanie przebiegło
w przyjacielskiej i życzliwej atmosferze, a pożegnanie było długie i wzruszające.

Praca nad projektem uświadomiła uczniom i nauczycielom potrzebę nauki języków obcych i zmotywowała
do samodzielnego doskonalenia swoich kompetencji językowych. Uczestnicy projektu pogłębili swoją wiedzę na temat innych krajów europejskich, dzięki czemu wzmocnili swoją postawę tolerancji, szacunku i otwarcia na inne kultury
i tradycje.

Niestety, z przyczyn formalnych w kolejnym roku, szkoła turecka nie mogła kontynuować projektu. W związku tym,
że w projekcie muszą uczestniczyć minimum trzy szkoły, cały projekt został zawieszony. Bardzo tego żałujemy
i przygotowujemy się do następnego projektu.