Program „Owoce w szkole”

Akcja „Owoce w szkole” obejmuje uczniów klas I-III, którzy w roku szkolnym 2012/2013
w okresie jesienno-zimowym bezpłatnie otrzymują świeże warzywa lub owoce, soki owocowe lub warzywne.

 

Komisja Europejska w 2009 r. powołała do życia program Owoce w szkole jako odpowiedź na obserwowany od kilku lat stały spadek spożycia owoców i warzyw w Unii Europejskiej. Trend ten może nie tylko wpływać niekorzystnie na sytuację na rynku owoców i warzyw, ale przede wszystkim negatywnie oddziaływać na codzienną dietę Europejczyków, a w szczególności dzieci. Program Owoce w szkole ma za zadanie przyczynić się do zmiany nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie.

Wyniki przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej niezależnej oceny programu w dwóch pierwszych latach szkolnych jego realizacji (2009/2010 – 2010/2011), potwierdziły jego pozytywne rezultaty i wykazały, iż: skala programu w UE z roku na rok rośnie, w roku szkolnym 2010/2011 w UE uczestniczyło w nim 8,1 mln dzieci z 54 tys. szkół, które otrzymały ok. 43,7 tys. ton owoców i warzyw, tj. ok. 290 mln porcji, program zainicjował intensywną współpracę pomiędzy sektorami rolnictwa, zdrowia i edukacji, która jest kluczowa dla jego powodzenia, w większości państw uczestniczących w programie wykazano pozytywny wpływ programu na spożycie owoców i warzyw przez dzieci, utrzymanie się tych korzystnych zmian w kolejnych latach będzie przedmiotem badań w przyszłości,

aby osiągnąć trwałą zmianę nawyków żywieniowych dzieci kluczowa jest realizacja przez szkoły atrakcyjnych działań edukacyjnych, szczególnie istotne jest znaczenie programu w przypadku dzieci pochodzących ze środowisk o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Jak wynika z przeprowadzonej oceny, o sukcesie realizacji programu decydują takie czynniki jak: bezpłatne udostępnianie owoców i warzyw, duża różnorodność produktów oferowanych dzieciom i udostępnianie ich co najmniej 3 razy w tygodniu oraz jak najdłuższy czas trwania programu w roku szkolnym.