Kilka słów o RUN-ie …
Co? Kto? Kiedy? Dlaczego?

 

C Z Ę Ś Ć   I

RUN (Rozwijanie Uczenia i Nauczania) to propozycja dwuletniego doskonalenia warsztatu pracy oraz umiejętności współpracy nauczycieli.

 

„Program RUN powstał na bazie dwóch przekonań:
1/ Ocenianie kształtujące jest jedną z najlepszych strategii poprawiania procesu uczenia się i nauczania.
2/ Nauczyciele doskonalą się najefektywniej, pracując w małych grupach.

 

Cel programu to stworzenie w szkole kultury współpracy rady pedagogicznej, dzięki czemu nauczyciele:

 

  • koncentrują się na tym, aby ich uczniowie uczyli się efektywnie,
  • doskonalą proces nauczania i uczenia się.

 

 

Przewidywane efekty:

 

 

  • Nauczyciele stawiają i realizują ambitne, ale realistyczne cele związane z uczeniem się i nauczaniem.
  • Nauczyciele wspierają się wzajemnie, gromadzą doświadczenia i na ich podstawie doskonalą warsztat pracy.
  • Przejście od kultury profesjonalnej izolacji nauczycieli do kultury współpracy i systematycznego uczenia się poprzez wspólne doświadczenia.” [Materiały: CEO]

 

Nauczyciele naszej szkoły w dwóch zespołach 4-5 osobowych uczestniczyli w I edycji dwuletniego programu (2010-2012). Obecnie dwa zespoły nauczycieli bierze udział w II edycji (2011-2013).


Wkrótce kilka informacji o organizacji kursu oraz strategiach.

 

Zapowiedź:
Strategia I: Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.

 

Strategia II: Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dających informacje, jak uczniowie się uczą.

 

Strategia III: Udzielanie uczniowi takich informacji zwrotnych, które umożliwiają jego widoczny postęp.

 

Strategia IV: Wspomaganie  uczniów, by stali się autorami podmiotami,  „właścicielami” procesu własnego uczenia się.

 

Strategia V: Umożliwianie uczniom, by korzystali z siebie nawzajem jako „zasobów edukacyjnych”.

 [EN]