Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Numer
w
szkolnym
zestawie
Wydawnictwo Nazwa programu Autor
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
WP-4/17 MAC/JUKA Nasze przedszkole
Program edukacji przedszkolnej
M. Kwaśniewska
W. Żaba-Żabińska
JA–15/17 Macmillan Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Magdalena Appel
Joanna Zarańska
Ewa Piotrowska
KLASA I
EW-3/17 JUKA Gra w kolory
Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej
Ewa Stolarczyk
JA–11/17 Macmillan
Program nauczania języka angielskiego
dla I etapu edukacyjnego.
Szkoła podstawowa, klasy 1 – 3
Ilona Studzińska
Arkadiusz Mędela
Magdalena Kondro
Ewa Piotrowska
Anna Sikorska
 
ET-1/17 Ośrodek Rozwoju Edukacji Ludzkie ścieżki
Kompleksowy program nauczania etyki na I, II, III, IV poziomie edukacji
Anna Ziemska
Łukasz Malinowski
KLASA II
EW–2/14 Ośrodek
Rozwoju Edukacji
Doświadczanie świata
Edukacja wczesnoszkolna.
Program nauczania dla I etapu kształcenia
Marzena Kędra
JA–9/09 Macmillan Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego.
Szkoła podstawowa, klasy 1 – 3
Ilona Studzińska
Arkadiusz Mędela
Magdalena Kondro
Ewa Piotrowska
ET-1/17 Ośrodek Rozwoju Edukacji Ludzkie ścieżki
Kompleksowy program nauczania etyki na I, II, III, IV poziomie edukacji
Anna Ziemska
Łukasz Malinowski
KLASA III
EW–2/14 Ośrodek
Rozwoju Edukacji
Doświadczanie świata
Edukacja wczesnoszkolna.
Program nauczania dla I etapu kształcenia
Marzena Kędra
JA–9/09 Macmillan
Program nauczania języka angielskiego zgodny
z Nową Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego.
Szkoła podstawowa, klasy 1 – 3
Ilona Studzińska
Arkadiusz Mędela
Magdalena Kondro
Ewa Piotrowska
 
ET-1/17 Ośrodek Rozwoju Edukacji Ludzkie ścieżki
Kompleksowy program nauczania etyki na I, II, III, IV poziomie edukacji
Anna Ziemska
Łukasz Malinowski