Oddział Montessori

Kongres Montessori Europa w Lublinie i Świdniku!

W dniach 16 – 18 października 2015 roku odbył się w naszym regionie Kongres Montessori Europa. Są to coroczne spotkania samorządowców, rodziców, studentów, nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych, które pracują w systemie pedagogicznym opracowanym przez włoską lekarkę i pedagog Marię Montessori.

Udostępniamy Państwu film o nauce metodą Marii Montessori. Film do ściągnięcia tutaj.


Świdnickie Dni Montessori

W dniach 20 – 21 września  odbyły się Świdnickie Dni Montessori. W piątek, 20 września, w ramach dnia otwartego w naszej szkole, wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi założeniami pedagogiki Marii Montessori oraz uczestniczyć w warsztatach przybliżających specyfikę pracy w oddziałach Montessori w naszej szkole.

Zasady przyjmowania dzieci do oddziałów Montessori

1. W pierwszej kolejności do oddziałów Montessori przyjmowane są dzieci 6-letnie, które wcześniej uczęszczały do przedszkolnych oddziałów Montessori.
2. W drugiej kolejności, w miarę wolnych miejsc, do oddziałów są przyjmowane dzieci, które nie uczęszczały do przedszkolnych oddziałów Montessori, ale ich starsze rodzeństwo uczy się lub uczyło się w takich oddziałach w szkole.
3. W trzeciej kolejności, w miarę wolnych miejsc, do oddziałów Montessori są przyjmowane dzieci, które nie uczęszczały do oddziałów Montessori w przedszkolu. W takiej sytuacji rodzice muszą przejść weryfikację przed przyjęciem dziecka do szkoły.

Zasady organizacji grupy Montessori

Dzieci w grupie są wymieszane wiekowo obejmując z reguły trzy roczniki. Zasada wmieszanej wiekowo grupy ma  swoje uzasadnienie społeczne. Grupa taka przypomina grupę naturalną (bywa, że są w niej rodzeństwa). Fakt ten umożliwia również uczenie się młodszych dzieci od starszych, starsze zaś pomagają młodszym. Uczy to wzajemnego szacunku respektowania wzajemnych potrzeb. Jakie są inne walory takiej organizacji grupy?