Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

W szkole działa gabinet profilaktyczny - pielęgniarski, prowadzony przez pielęgniarkę dyplomowaną p. Martę Brodę.

Czynny codziennie od 7.30. do 15.05.

W ramach umowy z NFZ realizowane są następujące zadania:
- udzielanie pierwszej pomocy w doraźnych przypadkach na terenie szkoły,
- przeprowadzanie badań przesiewowych we wszystkich rocznikach i nadzór nad badaniami bilansowymi uczniów klas III,
- przeprowadzanie fluoryzacji zębów we wszystkich klasach 6 razy w roku szkolnym,
- czynne poradnictwo polegające na kierowaniu do lekarzy specjalistów i zbieraniu informacji zwrotnych,
- prowadzenie dokumentacji zdrowotnej uczniów,
- kwalifikacja uczniów na gimnastykę korekcyjną,
- kontrolne pomiary wzrostu i wagi uczniów z nadwagą lub niedowagą dwa razy w ciągu roku szkolnego,
- pogadanki dla uczniów dotyczące higieny osobistej, profilaktyki.

Gabinet stomatologiczny (firma New Investment spółka cywilna M. Czamara i I. Lipińska)

dentysta p. Magdalena Bielak

Godziny przyjęć:

Czynny codziennie od 8.00. do 14.00.