Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

              W najbliższy piątek  31 lipca 2020r. od godz. 8.00 Absolwenci  klas  ósmych  będą  mogli odebrać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zgłaszając się do sekretariatu należy pamiętać o zachowaniu środków ochrony indywidualnej – dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, zasłonięte usta i nos, przygotowany własny długopis do potwierdzenia odbioru, zachowanie dystansu  między osobami.

W celu uniknięcia kumulacji odbierających, sugerowany jest następujący porządek wydawania zaświadczeń:

- od godz. 8.00 – klasa 8 a,

- od godz. 9.00 – klasa 8 b,

- od godz. 10.00 – klasa 8 c,

- od godz. 11.00 – klasa 8 d.

W piątek i w kolejne dni robocze zaświadczenia będą wydawane w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 13.00.