Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Wnioski o stypendia dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Świdnik należy składać w sekretariacie szkoły w dniach od 3 do 13 sierpnia 2020r. (w godzinach 8.00-14.00)

Wniosków nie należy składać w Urzędzie Miasta!

W załączeniu treść uchwały Rady Miasta określająca kryteria i warunki przyznawania tych stypendiów.

W załączeniu  wniosek w formacie pdf

Złożone w szkole wnioski po weryfikacji Dyrektor przedłoży Burmistrzowi Miasta Świdnik.