Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Nauczyciele klas pierwszych proszą o zakup wyprawki pierwszaka składającej się z niżej podanych materiałów:

WYPRAWKA PIERWSZAKA

 

 

 

 

Dziś wybrzmiał ostatni dzwonek roku szkolnego 2020/21. Roku pełnego wyzwań, wspólnej nauki, roku którego nie zapomnimy i który wiele nas nauczył.
Nauczyciele, chcemy Wam pogratulować znakomitych wyników w pracy zawodowej oraz wysokich osiągnięć uczniów w konkursach przedmiotowych. Dziękujemy za stworzenie naszym uczniom możliwości do kształcenia i rozwijania zainteresowań oraz umiejętne wprowadzenie ich w świat nauki.
Dziękujemy za wysiłek i współpracę życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły, by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się z każdego wakacyjnego dnia i z każdej przeżytej przygody.
                                                                                                            Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku

Zgodnie z terminami prowadzenia postępowania rekrutacyjnego określonymi przez Gminę Miejską Świdnik przedstawiamy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych w klasach 7 w roku szkolnym 2021/22. Są to listy alfabetyczne i w przypadku listy kandydatów zakwalifikowanych nie określają podziału na klasy (dwie klasy dwujęzyczne). Przypominamy, że listy zostały sporządzone w oparciu o wynik testu predyspozycji językowych, sumy punktów z ocen rocznych (język polski, matematyka i język angielski) oraz punktów za świadectwo z wyróżnieniem.  Komisja rekrutacyjna uwzględniła również dodatkowe kryteria takie jak wielodzietność lub niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny.
Podział na klasy nastąpi po zamknięciu ostatniego etapu postępowania rekrutacyjnego jakim jest potwierdzenie przez rodzica / opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (w załączeniu) w terminie do 02.07.2021.
W przypadku braku złożenia wyżej opisanej woli przyjęcia w terminie do 02.07.2021 szkoła zaproponuje miejsce kandydatom z listy niezakwalifikowanych.

Hubert Wiktorowicz Z-ca Dyrektora Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Świdniku

To - zgodnie z prawem - legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie telefonu ucznia. Pokazując mLegitymację można potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły, skorzystać z ulg i zwolnień.

Więcej informacji na stronie: link

Aby uzyskać mLegitymację należy:
1. Złożyć do sekretariatu wniosek o wydanie mLegitymacji (wzór wniosku poniżej) wraz ze zdjęciem dokumentowym (zdjęcie można też wczytać przez dziennik elektroniczny z panelu rodzica, w zakładce dane ucznia).
2. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
3. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Zakończenie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się w następującym porządku:

1. 24 czerwca 2021 r. (czwartek) godz. 17.00 – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas ósmych.

 

2. 25 czerwca 2020 r. (piątek):
9.00 – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 6 i 7,
10.00 – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 3, 4, 5,
11.00 – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1, 2 i Montessori.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku w sprawie harmonogramu zakończenia roku szkolnego 2020/21