Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Drodzy Rodzice.

 Rozpoczynamy nowy rok szkolny.

W trosce o bezpieczeństwo waszych dzieci pragniemy zapoznać państwa z zasadami świetlicy.

1. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z
chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi
świetlicy, aż do opuszczenia świetlicy.
2.  Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole poza
godzinami funkcjonowania świetlicy, a także dziecko, które nie zgłosi się do
świetlicy.
3.  Wychowawcy świetlicy nie odprowadzają dzieci na zajęcia lekcyjne lub inne
zajęcia.
4.  Dzieci przebywające w świetlicy i korzystające z obiadów wychodzą do stołówki
pod opieką wychowawcy. W czasie spożywania obiadu wychowawca świetlicy
pełni dyżur w stołówce szkolnej.

5. Dziecko może opuścić świetlicę jeżeli przyjdzie po niego rodzic lub osoba wskazana we wniosku zgłoszenia dziecka do świetlicy.  Jeżeli dziecko będzie odbierane przez rodzeństwo należy wypełnić załacznik  nr 3 będacy oświadczeniem znajdujący się w treści regulaminu świetlicy. W przypadku samodzielnego opuszczania  przez dziecko świetlicy rodzic musi wypełnić  załacznik nr 2.

6. Nie wypuszczamy dzieci po telefonie rodziców.  Rodzic musi wejść do budynku szkoły odebrać dziecko!!!

 

Druki oświadczeń znajdują się w zakładce :  Świetlica: Ważne dokumenty - Regulamin.  

 

W razie wątpliwości proszę o kontakt z p. Agnieszką Korbus

Godziny Rodzaj zajęć
6.30 – 7.00 Zabawy indywidualne : zabawy konstrukcyjne z klocków lego, gry planszowe, itp.
7.00 – 7.30 Zabawy integrujące, zabawy ruchowe
7.30 – 7.50 Zabawy dowolne, przygotowania uczniów do lekcji w oparciu o kinezjologię edukacyjną Dennisona
7.50 – 8.00 Wyjście uczniów do klas na lekcje
8.00 – 11.30 Uczniowie przebywają na lekcjach
11.30 – 12.30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: (lalki, lego, klocki konstrukcyjne)
11.45 – 12.15 I wyjście na obiad
12.45 – 13.20 II wyjście na obiad
13.15 – 16.00 Zajęcia w pracowniach tematycznych:
 
 • Spotkania z książką
 • Zajęcia plastyczno - techniczne
 • Zajęcia ruchowe
 • Zajęcia adaptacyjno – integracyjne
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia komputerowe
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • Rozrywki umysłowe
 • Odrabianie lekcji
 • Konkursy, gry towarzyskie i turnieje
16.00 – 17.00 Gry i zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniem dzieci