Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

W naszej bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki. Jest to zespół uczniów którzy dobrowolnie pomagają w pracach bibliotecznych takich jak stemplowanie, naklejanie kodów, okładanie książek, ozdabianie biblioteki, pomoc młodszym dzieciom w wyborze książek do czytania oraz w odrabianiu lekcji, promowanie konkursów itp. Praca w KPB wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie biblioteki oraz jej promocję w środowisku szkolnym.

 

 PONIEDZIAŁEK 

 WTOREK 

 ŚRODA

 CZWARTEK

 PIĄTEK 

    8:00 -

15:00

  8:00 -

15:00

  8:00 -

15:00

  8:00 -

15:00

  8:00 -

14:00

Od listopada 1995 roku przy naszej szkole aż do lipca 2017r. działała Filia nr 4 Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku. Priorytetem filii nr 4 była obsługa uczniów SP7.

Oddziałem dla dzieci opiekowała się pani Katarzyna Ciołek, która współpracowała z nauczycielami ze świetlicy i wychowawcami poszczególnych klas, organizowała lekcje biblioteczne, przygotowywała imprezy czytelnicze i konkursy przeznaczone dla uczniów szkoły.