Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

Konkurs plastyczno-językowy
„Magiczne miasto...”
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku

 

Serdecznie zapraszamy młodzież klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie książki artystycznej poświęconej miastom niemieckojęzycznym pod hasłem
„Magiczne miasto...”

NOWY TERMIN SKŁADANIA PRAC: 15.06.2020r.

Organizatorzy: Małgorzata Łągiewka i Anna Skoczeń

Regulamin konkursu


Cele konkursu:
● doskonalenie umiejętności językowych i plastycznych;
● promowanie postawy twórczej i kreatywnej;
● wzbogacenie warsztatu plastycznego – rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych;
● reprezentowanie umiejętności plastycznych;
● wyrażanie wrażliwości artystycznej;
● pokonywanie barier językowych i rozwój umiejętności posługiwania się językiem niemieckim;
● rozwijanie zainteresowań młodzieży przeszłością, teraźniejszością i przyszłością krajów niemieckojęzycznych;
● przybliżenie tradycji, obrzędów, twórczości i kultury krajów niemieckojęzycznych;
● odkrywanie zakamarków i tajemnic miast, a tym samym poznawanie mentalności narodów.
Zasady uczestnictwa:
● podstawowa znajomość języka niemieckiego
● umiejętność tworzenia książki artystycznej

Uczestnicy: uczniowie SP7

Tematyka: książka powinna zawierać informacje dotyczące wybranego miasta (jego historię, geografię, tradycje, atrakcje turystyczne, ciekawostki i magiczne miejsca). Tematyka może zostać zawężona nawet do jednego elementu, jak na przykład historia danej ulicy, postać związana z miastem, niezwykłe miejsce i jego otoczenie).

Forma: wykonanie książki artystycznej ilustrującej miasta niemieckojęzyczne. Jedno miasto do wyboru: Monachium, Drezno, Berlin, Hamburg lub Frankfurt nad Menem. Książka powinna zawierać elementy języka niemieckiego.

Praca może zostać wykonana indywidualnie, albo grupowo.

Kryteria oceny prac konkursowych:
A. Od strony merytorycznej:
● trafne i oryginalne opracowanie tematu
● spójność, poprawność, przejrzystość językowa
● bogactwo językowe
● podanie materiałów źródłowych wykorzystanych informacji
B. Od strony artystycznej:
● walory artystyczne: kompozycja, gama barwna, technika wykonania
● czytelność
● estetyka pracy – ilustracje, kolorystyka
● funkcjonalność
● poprawność stosowanych technik artystycznych
● samodzielność w tworzeniu pracy
● atrakcyjność pracy

Termin składania prac: do 15.06.2020 r.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po 25.05.2020 r.
O miejscu i dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni osobiście.
Nagrody:
Przewidziane są atrakcyjne nagrody dla laureatów i wyróżnienia. Dodatkowym wyróżnieniem będzie wystawa prac w charakterze pomocy dydaktycznej oraz publiczna prezentacja na terenie szkoły.