Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Uczniowie oddziału „0”, 2a oraz 3a uczestniczyli w ciekawym spotkaniu z ratownikiem medycznym. Celem zajęć było przygotowanie dzieci do wykonania prostych czynności udzielenia pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, gdy wystąpiła sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia człowieka.

Dość często dzieci popadają w konflikty, kłócą się, biją, obrażają się słowami - zamiast się zgodnie bawić, pomagać sobie nawzajem, uczyć się od siebie. Dlaczego tak jest? Czy tak musi być? - zastanawiają się wszyscy, a przede wszystkim Montessorki z M3.

W styczniu uczniowie kilku klas uczestniczyli w spotkaniu z panem Krystianem, który zajmuje się nietypowym zawodem – jest garncarzem.

W dniach 25.02 - 01.03 2019r. odbył się Szkolny Konkurs Logopedyczny „Łamańce językowe, czyli wierszyki łamiące języki”, którego celem było usprawnianie kompetencji językowych uczniów objętych terapią logopedyczną w naszej szkole. W konkursie udział wzięli uczniowie z klas 1-2. Zadaniem uczestników była recytacja wierszy, w których treści znajdowała się korygowana głoska lub głoski.
Celem przedsięwzięcia było rozbudzanie językowej twórczości u dzieci z trudnościami w mówieniu oraz uwrażliwianie na poprawną wymowę, a także rozwijanie zdolności recytatorskich.
Nagrodą za pracę i wysiłek było poczucie sukcesu oraz pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

W dniu 19. grudnia 2018 r. uczniowie klasy 2 b mieli możliwość obejrzeć niezwykle widowisko taneczne - balet i akrobatykę … .