Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018
2 Zebrania wychowawców z rodzicami 6 września – klasy 0, 1, Montessori
11 września – klasy 2-3
12 września - klasy 4-8
3 Dzień otwartej szkoły 13 listopada – klasy 0 - 3
14 listopada – klasy 4 - 8
4 Próbny egzamin klas 8 listopad/grudzień
5 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
6 Zabawy choinkowe 8 stycznia klasy 0-3
9 stycznia klasy 4 – 8
7 Ferie zimowe 11 - 24 lutego 2019 r.
8 Rada klasyfikacyjna
Rada plenarna
23 stycznia 2019 r.
29 stycznia 2019 r.
9 Zebrania wychowawców z rodzicami 5 lutego klasy 0-3
6 lutego klasy 4 - 8
10 Egzamin próbny OKE luty
11 Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
12 Dzień otwartej szkoły 9 kwietnia – klasy 0 - 3
10 kwietnia – klasy 4 - 8
13 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2018 r. (odpracowany 22 września)
15, 16, 17 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.
14 Zebrania wychowawców z rodzicami 21maja klasy 0-3
22 maja klasy 4-8
15 Próbny egzamin klas 7 maj
16 Rada klasyfikacyjna
Rada plenarna
13 czerwca 2019 r.
17 czerwca 2019 r.
17 Zakończenie roku w klasach 0 – 7
Zakończenie roku w klasach 8
21 czerwca 2019 r.
19 czerwca 2019 r.
18 Ferie letnie 20 czerwca - 31 sierpnia 2019r.