Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku

 

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku

 

Czcionka

Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kontrast

Wersja kontrastowa

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
2 Zebrania wychowawców z rodzicami 3 września 2020 r. – klasy 1 i Montessori
8 września 2020 r. – klasy 2 i 3
9 września 2020 r. – klasy 4 – 6
10 września 2020 r. – klasy 7 – 8
3 Dzień otwartej szkoły
(w formie on-line)
17 listopada 2020 r. – klasy 1 – 3
25 listopada 2020 r. – klasy 4 – 6
26 listopada 2020 r. – klasy 7 – 8
4 Próbny egzamin ósmoklasisty listopad 2020 r. oraz marzec 2021 r.
5 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
6 Ferie zimowe 4 – 17 stycznia 2021 r.
7 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
Rada Pedagogiczna plenarna
28 stycznia 2021 r.
1 lutego 2021 r.
8 Zebrania wychowawców z rodzicami 2 lutego 2021 r. – klasy 1 – 3
3 lutego 2021 r. – klasy 4 – 6
4 lutego 2021 r. – klasy 7 – 8
9 Zakończenie I semestru 29 stycznia 2021 r.
10 Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
11 Dzień otwartej szkoły
(w formie on-line, ewentualnie stacjonarnie)
13 kwietnia 2021 r. – klasy 1 – 3
14 kwietnia 2021 r. – klasy 4 – 6
15 kwietnia 2021 r. – klasy 7 – 8
12 Egzamin ósmoklasisty 25 maja 2021 r. – język polski
26 maja 2021 r. – matematyka
27 maja 2021 r. – język obcy nowożytny
Termin dodatkowy:
16 czerwca 2021 r. – język polski
17 czerwca 2021 r. – matematyka
18 czerwca 2021 r. – język obcy nowożytny
13 Zebrania z rodzicami 18 maja 2021 r. – klasy 8
19 maja 2021 r. – klasy 1 – 3
20 maja 2021 r. – klasy 4 – 7
14 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
Rada Pedagogiczna plenarna
17 czerwca 2021 r.
22 czerwca 2021 r.
15 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
16 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 12, 13 listopada 2020 r.
25 – 27 maja 2021 r.
1,2,4 czerwca 2021 r.